Lisa Blackpink phải không nhỉ

Đùa thôi không phải Lisa Blackpink đâu anh em ạ, chỉ là giống thôi. Nhưng Lisa 10 thì em nó cũng 9,5 rồi

Liệu đây có phải là sản phẩm của deepfake không nhỉ