Lần đầu địt em phò nhiều nước như thế này

Lần đầu tiên đi đá phò mà gặp được em nhiều nước như thế này. Lấy hết khăn ra để lau với thâm mà vẫn không đủ. Cứ đít được vài cái là nước sướng của em lại bắn ra như suối.