Hiếp dâm shipper

Lan Lan cô bé tinh nghịch bày trò hiếp dâm anh shipper. Trung Quốc nghĩ ra nhiều thứ để câu view thật á

Hãy đặt mình là nah shipper thì anh em sẽ như nào ạ. Mới đầu chắc sợ vkl ra ấy chứ nhỉ. Chắc anh em grab đang tiếc hùi hụi vì em nó không ở Việt Nam đúng không