Chim dài xiên tận rốn bà chị máy bay Việt Nam

Máy bay Việt Nam mê chim tây. Địt nhau với anh da đen chim dài xiên lên tận rốn. Dập cái nào thấy chị máy bay phê trợn mắt cái nấy.