Trong ngành thì người ta gọi em là nghệ nhân

Bộ phim nêu bật những tinh hoa tinh túy nhất của gái ngành. Nếu gái gọi là một nghệ thuật thì nhưng cô em gái gọi Nhật Bản sẽ được gọi là những nghệ nhân

Với phương diện của tôi thì thấy đây là một đoạn quảng cáo của Nhật. Họ quảng cáo ngành công nghiệp không khói của họ thật đỉnh cao. Xem phim thì chỉ ước một lần đến với Nhật Bản