Thác loạn trong quán karaoke

Các dân chơi thác loạn trần chuồng trong quán karaoke. Chơi như này thì bao nhiêu đồ mới đủ nhỉ.