Phó giám đốc lộ clip sex nữ kế toán đặt máy quay

Vì một vài lý do mà nữ kế toán bị phó giám đốc ép quan hệ. Sau nhiều lần như vậy chị kế toán đã đặt máy quay trộm để lấy bằng chứng bắt thóp PGĐ. Clip sex được chị lưu giữ để tránh những lần quan hệ bất chính tiếp diễn.