Phim sex cỗ máy tình dục

Bộ phim sex cỗ máy tình dục phản ánh về tình trạng coi vợ như một cỗ máy chỉ để quan hệ tình dục của Nhật Bản.