Livestream bán nội y nhưng lại bị lộ ti

Sự cố khi đang livestream bán nội y thì lại bị lộ ti. Chả biết có phải là thật không nhưng mà đẹp quá nhỉ

Tôi cá với anh em là sau quả này là đơn chốt ầm ầm luôn