Khi có bạn thân khác giới

Chúng ta chắc chắn đã từng có một người bạn thân khác giới, có thể không phải là học cùng mà là cùng trong xóm chẳng hạn.

Anh em có thấy tiếc khi con bạn thân chưa cho mình như này không. Bạn bè phải thế chứ