Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới địt nhau

Bộ phim thuộc thể loại không chuyên nên tự quay thôi, nhưng em nó cũng dâm dê đê tiện lắm nha các anh

Câu chuyện kể về đôi bạn khác giới sau khi trò chuyện vui vẻ thì đè nhau ra chén. Đôi ta ở trên tình bạn mà ở dưới địt nhau