Đang vét máng thì em sướng quá đái vào mặt

Phận đàn ông 12 bến nước nhưng khả năng bến này là đục. Đang vét máng thì em sướng quá đái luôn vào mặt không kịp né