Đang ngoại tình cùng sếp thì chồng gọi về ăn cơm

Em nhân sự đang ngoại tình cùng sếp trong khách sạn. Địt nhau chưa kịp cởi quần áo thì chồng gọi về ăn cơm.