Cho lồn ăn đá xong mới đụ

Cho lồn non em gái ăn đá lạnh toát rồi mới đụ. Nhét vào mà lạnh toát đến tận cuống anh em ạ. Chịch thế này cảm giác nó khít lắm.