Cho em thở dốc trong nhà nghỉ

Địt cho em thở dốc trong nhà nghỉ. Chỉ thấy em há hốc mồm để thở mỗi khi con cu của tôi chọc vào điểm G.

quảng cáo lô đề