Bướm em ngon quá mà vẫn bắt đeo bao

Em rau răm mới chăn được bướm ngon múp rụp. Mới chén được vài lần vẫn bắt đeo bao chưa cho chơi nhân trần.