Buồi lắp bi địt toét lồn em rau răm

Anh em độ súng ống trông khét quá. Em rau răm bị địt cho toét lồn rên la thảm thiết.